Como trabajamos


Primer pas:


Encàrrec de la Traducció

Per a l'encàrrec d'una traducció, posis en contacte amb un dels nostres  Coordinadors de Projectes:


  1. Per telèfon: 971 720 967 o per fax: 971 728 407

  2. Per correu electrònic: tradue@tradue.com

Tornar a dalt

Segon pas:


Elaboració del Pressupost*

Un cop haguem rebut el document que desitja traduir, li remetrem un pressupost estimat i sense compromís on podrà veure:  


  • Nombre de paraules del text a traduir

  • Llengua origen i llengua destinació

  • Tarifa per paraula (€) i termini de lliurament (en dies feiners)

  • Suport de lliurament de la traducció (electrònic, paper...)

  • Import total estimat

  • Condicions de pagament

Si desitja informació sobre les Tarifes (inclosos descomptes i suplements) i sobre els Terminis de lliurament, posis en contacte amb nosaltres. Si ja és client podrà trobar tota la informació a l'Àrea Clients amb el seu nom d'usuari i la seva contrasenya.

*Preguem que quan rebi el seu primer pressupost i per tal d'agilitzar els procediments, ens indiqui les dades de la seva empresa: nom, adreça i CIF

Tornar a dalt

Tercer pas:


Acceptació del Pressupost

Per tal de donar conformitat al pressupost, el client haurà d'enviar aquest pressupost degudament signat i segellat per fax.

Tornar a dalt

Quart pas:


Traducció i revisió

TRADUE gestionarà la seva comanda d'acord amb els terminis i els termes convinguts.

La traducció la farà un professional natiu amb especialització i experiència en l'àmbit i la llengua que exigeix la traducció.

Es farà una revisió final prèvia al lliurament. 

Tornar a dalt

Cinquè pas:


Lliurament

TRADUE li farà arribar la seva traducció segons el mètode acordat.

Llevat que el client indiqui el contrari, el lliurament de les traduccions simples es farà per correu electrònic.

El lliurament de les traduccions jurades, atès que han de portar el segell i la signatura de l'Intèrpret Jurat, es lliuraran en format paper.

A més a més, els nostres clients trobaran amb caràcter permanent totes les seves traduccions a l'Àrea Clients amb el seu nom d'usuari i la seva contrasenya.

Tornar a dalt

Sisè pas:


Factura i Condicions de pagament

Llevat que el client indiqui el contrari, la factura s'enviarà per correu electrònic i un cop la rebi podrà fer el pagament per transferència bancària a 30 dies data factura (la data de factura serà sempre la data real de lliurament de la traducció).

Els nostres clients trobaran totes les seves factures a l'Àrea Clients amb el seu nom de usuari i la seva contrasenya. 

Tornar a dalt

Como trabajamos

TRADUE es compromet a guardar la més estricta confidencialitat de tots els documents rebuts així com de totes les dades relatives als nostres clients.


Aquesta confidencialitat la mantindrem no tan sols durant el procés de traducció sinó també un cop acabat el servei.

 

Tradue Translation Services S.L. - tradue@tradue.com - www.tradue.com @ 2010 EASYDEVEL

c/ Bartomeu Ferrà nº 3, 4a planta - Palma de Mallorca - T (+34) 971 720 967 - F (+34) 971 728 407

Sitemap